Wielkopostny dzień skupienia

Wielkopostny dzień skupienia

W Środę Popielcową cały Kościół zanurzył się w tajemnicy męki swojego Zbawiciela; wszedł w Wielki Post – okres, w którym jego wierni mogą podjąć się głębszej refleksji nad dziełem odkupienia Jezusa Chrystusa, ale też przyjąć różnego rodzaju wyrzeczenia i umartwienia, aby lepiej usposobić swoje serce na dialogowanie z Bogiem. W naszej wspólnocie seminaryjno-konwentualnej w Środę Popielcową... czytaj dalej »

Odejście diakonów

Odejście diakonów

28 lutego udało się naszym braciom diakonom obronić prace magisterskie. Po sześciu latach formacji przyszedł czas opuszczenia murów seminarium i bezpośredniego przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich. Bracia udali się na praktyki diakońskie na różne nasze placówki, również poza granicami polski, aby posługiwać na parafiach i uczyć w szkołach katechezy. Życzymy im jak najowocniejszej... czytaj dalej »

Nowy Vox Eremi

Nowy Vox Eremi

Pojawiło się kolejne wydanie naszego periodyku Vox Eremi, którego tematem jest świętość. Bracia odnieśli się do niej w różnoraki sposób: jedni bazowali na adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate ojca świętego Franciszka, inni na Biblii, jeszcze inni dzielili się własnymi doświadczeniami. Nie brakło też artykułu kogoś spoza naszej wspólnoty. W tej wersji postanowiliśmy zmienić co nieco... czytaj dalej »

Lutowy dzień skupienia

Lutowy dzień skupienia

W czwartek w naszej wspólnocie seminaryjno-klasztornej gościliśmy o. dr Romana Wita, członka konwentu jasnogórskiego; prowadził on dla nas dzień skupienia. Bazując na liturgii słowa z czwartku, mówił o stosunku dzisiejszego świata do Boga oraz o wartości zaufania ludzi wierzących wobec Jezusa Chrystusa. W wygłoszonych do nas konferencjach ojciec porównywał dzisiejsze społeczeństwo z ludźmi,... czytaj dalej »

Sympozjum: Uwierzyć w życie

Sympozjum: Uwierzyć w życie

WSD Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce zaprasza na sympozjum naukowe: Uwierzyć w życie. Refleksja teologiczno-pastoralna nad Encykliką Pawła VI "Humanae Vitae" , które odbędzie się 21. marca 2019 roku w auli naszego seminarium. Program: 9:00     Otwarcie konferencji 9:15 – 10:00    Humanae vitae – profetyczne nauczanie i znak sprzeciwu - prof. dr hab. Grzegorz... czytaj dalej »

Sesja!

Sesja!

25 stycznia – piątek – zakończyliśmy ostatnie zajęcia w semestrze zimowym; dla braci z roku szóstego były to ostatnie wykłady. Bywa tak, że, gdy jedno się kończy, drugie musi się zacząć… Otóż od 28 stycznia rozpoczęła się SESJA EGZAMINCACYJNA! Trwała ona dwa tygodnie. Mieliśmy wtedy dużo wolnego czasu, aby dobrze przygotować się do zaliczenia czekających na nas egzaminów. Wkładając dużo... czytaj dalej »

Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika 21.01

Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika 21.01

W niedzielę 21 stycznia zakończyliśmy pawełkową nowennę, świętując we wspólnocie zewnętrzną uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy naszego zakonu. Msza Święta odpustowa odbyła się o godzinie 17:30. Jej głównym celebransem, tak, jak to bywa co roku, był opat cystersów z Jasnej Mogiły, o. dr. Piotr Chojnacki. W wygłoszonej homilii zwracał naszą uwagę na cel naszej ziemskiej... czytaj dalej »

Pawełki

Pawełki

13 stycznia rozpoczęliśmy nowennę przed zewnętrzną uroczystością św. Pawła Pierwszego Pustelnika, potocznie zwaną pawełkami. Jest ona połączona z wieczorną Mszą Świętą odprawianą w tygodniu o godzinie 19:00, a w niedzielę o 17:30. Tak jak zawsze, w czasie nowenny udajemy się do ołtarza naszego patriarchy i śpiewem opiewamy jego święte życie i śmierć; prosimy, aby dalej wstawiał się i... czytaj dalej »

Styczniowy dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia

Dzień skupienia, przygotowujący nas do przeżywania wewnętrznych obchodów uroczystości św. Pawła Pierwszego Pustelnika, poprowadził dla nas o. dr Ireneusz Wybraniak, członek warszawskiego konwentu. Pierwsza i druga konferencja dotyczyły sprawy powołania i przeszkód, które mogą na nie wpłynąć. Ojciec podkreślał, iż jego dawcą jest Bóg i że to On daje siłę do właściwego realizowania go;... czytaj dalej »

Hej kolęda!

Hej kolęda!

Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?" W Uroczystość Objawienia Pańskiego mędrcy przybyli także do naszej wspólnoty, aby oddawać chwałę Bogu. W tym roku w ich szaty odziali się tradycyjnie bracia kursu pierwszego, byli to Maksymilian, Maciej i Protas. Kolędę rozpoczęliśmy w południe; w seminarium orszakowi przewodził o. Piotr... czytaj dalej »

Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami"

Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami"

23 grudnia większość z nas wybrała się na przerwę świąteczną do domów rodzinnych. Był to dla nas czas odpoczynku, dzielenia się pokojem i miłością z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. Poprzez zwykłe, proste i codzienne przebywanie z krewnymi i znajomymi mogliśmy dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie oraz przybliżać ich do Boga. Pozostali bracia, którzy nie spotkali się ze swoimi rodzinami,... czytaj dalej »

Prezentacja książki

Prezentacja książki

W seminarium odbyła się prezentacja nowopowstałej książki pt.: Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Słowa wstępu skierował do licznie zgromadzonych gości o. rektor Grzegorz Prus, następnie głos zabrali autorzy dzieła. Opowiadali oni o jego zawartości i owocach ich wspólnej pracy – głównie o dotychczasowych odkryciach archeologicznych i historycznych... czytaj dalej »

Odejście pasterza

Odejście pasterza

11 grudnia o. dr Bronisław Krąp, członek naszej wspólnoty skałecznej, po dłuższym czasie borykania się z chorobą, odszedł w pokoju z tego świata. W piątek na Skałce przeżywaliśmy jego uroczystość pogrzebową. Ceremonia rozpoczęła się od przywitania trumny z ciałem naszego zmarłego, następnie została ona wniesiona do Krypty Zasłużonych, gdzie każdy mógł się z ojcem indywidualnie pożegnać. Po... czytaj dalej »

Niepokalanie Poczęta

Niepokalanie Poczęta

„Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda” wybrzmiała antyfona psalmu w naszej kaplicy seminaryjnej. Po raz kolejny mieliśmy łaskę świętować patronalną Uroczystość naszego seminarium – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ubiegłą sobotę już od rana wielu z naszych braci zebrało się, aby ku czci Patronki naszego Zakonu odśpiewać godzinki. O godzinie 11:00 wspólnie... czytaj dalej »

Grudniowy dzień skupienia

Grudniowy dzień skupienia

Kolejny dzień skupienia za nami. Tym razem naszym gościem był o. Tomasz Leśniewski, redaktor miesięcznika Jasna Góra. Słowo, które do nas wygłosił, skupiało się głównie na tematyce czytań z mającej nastąpić Uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W pierwszej konferencji ojciec zwracał dużą uwagę na spowiedź i pokutę; na grzech pierwszych rodziców, ich brak skruchy i prostoty względem... czytaj dalej »