Święto Błogosławionego Euzebiusza

Święto Błogosławionego Euzebiusza

W piątek 20.01.2023 obchodziliśmy święto błogosławionego Euzebiusza, założyciela naszego zakonu. Był on inicjatorem powstania klasztoru pustelników, z którego w późniejszym czasie uformowała się nasza wspólnota. Od początku w ich życiu bardzo mocno zarysowała się duchowość Krzyża. Właśnie do tego tematu nawiązał w homilii o. Piotr Oleś, który celebrował wieczorną Eucharystię o godzinie 19:00. Przypomniał nam, że istotną przeszkodą w pójściu za Chrystusem jest nasz egoizm. Podkreślił także wagę życia wspólnotowego. Wszystkim przybyłym dziękujemy za wspólną modlitwę w tym uroczystym dniu. Niech błogosławiony Euzebiusz umacnia nas swoją modlitwą, byśmy we wspólnocie, jaką jest Kościół, doszli razem do celu ostatecznego.