Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

W ubiegłą sobotę przeżywaliśmy w naszej wspólnocie święcenia kapłańskie naszych braci z kursu VI.  Kapłanami stali się: br. dk. Paweł Gliniak, br. dk. Przemysław Pelikan, br. dk. Tadeusz Iwaszczyszyn oraz br. dk. Luka Madunić. Eucharystii w bazylice jasnogórskiej o godz. 10:00 przewodniczył abp Wacław Depo, który w homilii nakreślił, czym jest powołanie kapłańskie. Podkreślił, że zdanie z Ewangelii „Wy jesteście solą ziemi” oznacza jednocześnie zadanie kapłanów wobec ludu Bożego, jak i przestrogę, by nie „zwietrzeć”, a w ten sposób stać się bezużytecznym. Każdy kapłan jest człowiekiem słabym, ale Bóg daje Ducha Świętego, który uzdalnia do bycia przedłużeniem Chrystusowych rąk. Prosimy o modlitwę za naszych Neoprezbiterów, aby Bóg udzielił im potrzebnych łask na drodze kapłańskiego życia.

Święcenia kapłańskie
GALERIA