Nowi diakoni

Nowi diakoni

W ubiegłą sobotę odbyły się święcenia diakonatu naszych dziewięciu współbraci. Eucharystii o godzinie 11:00 przewodniczył o. bp Łukasz Buzun, który w wygłoszonej homilii podkreślał istotę oraz wagę tego sakramentu, a także zobowiązania z nim związane. Zwrócił również uwagę na postępowanie Boga, który udzielając tak wielkiej łaski człowiekowi, mobilizuje go do ciągłego dorastania do powierzonych mu zadań.

Po Eucharystii, uświetnionej śpiewem scholii seminaryjnej, nastąpiło spotkanie z rodzinami naszych braci. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg tej uroczystości. Prosimy o modlitwę za naszych braci diakonów oraz za całe seminarium i jednocześnie zapewniamy o modlitwie z naszej strony.

Nowi diakoni
GALERIA