24 godziny za pokój

24 godziny za pokój

Od ponad tygodnia trwamy w rzeczywistości wojny na terenie Ukrainy, w związku z tym chcieliśmy modlić się o pokój na świecie. 24 godziny uroczystej adoracji, połączonej z modlitwą różańcową i suplikacjami, towarzyszyły nam w miniony piątek i sobotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli czuwać razem z nami. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, w przyszły piątek także odbędzie się podobna, całodobowa adoracja.