Dzień skupienia przed Niepokalaną

Dzień skupienia przed Niepokalaną

Każdego roku, dzień przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, w naszym paulińskim seminarium przeżywamy dzień skupienia. Tym razem słowo wygłosił do nas o. Marcin Ciechanowski – pod przeor klasztoru jasnogórskiego.  W swojej nauce zwrócił uwagę, że przeżywania adwentu możemy uczyć się od samego Boga, ponieważ często to właśnie On oczekuje na nas, na nasze nawrócenie i na poświęcenie mu chwili uwagi. Przypomniał nam również, że wszystko w naszym życiu jest łaską, choć czasem możemy tego nie zauważać i zasługi przypisywać sobie a nie Bogu. Zwieńczeniem tego dnia była uroczysta Msza Święta sprawowana o godz. 19:00 w  naszej bazylice. W homilii ojciec zauważył, że Matka Boża mimo otrzymanego daru, żyła w świece skażonym grzechem, więc mogła upaść jak każdy człowiek. Ona jednak była wierna do końca i nie popełniła najmniejszego grzechu. Bardzo serdecznie dziękujemy o. Marcinowi, za wygłoszone do nas słowo i przygotowanie nas na uroczystość Niepokalanej.