Gaudeamus Igitur A.D 2021/2022

Gaudeamus Igitur A.D 2021/2022

1 października w naszym paulińskim seminarium oficjalnie zainaugurowaliśmy rok akademicki 2021/2022. Wspólnotowa Msza Święta. której przewodniczył o. generał Arnold Chrapkowski zaczęła się o godzinie 9:00 w bazylice na Skałce. Homilię wygłosił o. definitor Piotr Łoza. Przypominał nam on o tym, iż kolejny rok w seminarium duchownym to dar Boży i czas działania Ducha Świętego, który stwarza i przemienia każdego z nas po to, abyśmy byli jeszcze bardziej Chrystusowi. Łaskę tę możemy przyjąć i z nią współpracować albo też odrzucić i zmarnować.    

W drugiej części inauguracji wysłuchaliśmy m. in. prelekcji, którą wygłosił w naszym seminarium ks. dr Sławomir Soczyński SDS – asystent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Ów prelegent podczas wykładu starał się uświadomić każdego z nas, jak nowoczesna cyfryzacja wpływa na życie jednostek oraz jakie wynikają z niej korzyści i zagrożenia.