Przyjęcie do grona braci kleryków

Przyjęcie do grona braci kleryków

Nasza wspólnota powiększyła się o 6 braci neoprofesów, którzy po zakończonym nowicjacie zostali oficjalnie przyjęci do seminarium.  Wśród nich jest czterech kandydatów do kapłaństwa i dwóch na braci zakonnych.

Uroczysty akt przyjęcia odbył się 30 września we wspomnienie św. Hieronima pod przewodnictwem o. rektora Mariusza Tabulskiego podczas nieszporów. Tradycyjnie każdy z przyjętych braci otrzymał wybrany wcześniej przez siebie przekład Pisma Świętego.