Odpust św. Michała Archanioła

Odpust św. Michała Archanioła

Dnia 29 września obchodziliśmy na Skałce uroczystość odpustową św. Michała Archanioła, która połączona była z dziękczynieniem za niedawną beatyfikację Matki Czackiej oraz Prymasa Tysiąclecia. Mszę Świętą poprzedził panel dyskusyjny w naszej seminaryjnej auli zorganizowany z udziałem zacnych gości: ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, prof. Krystyny Czuby i dr. hab. Łucji Marek. Było to pierwsze spotkanie z cyklu: „Kard. Stefan Wyszyński - Prymas i interrex”. Później o godz. 19:00 odbyła się uroczysta suma pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Była to również okazja, aby wśród licznie zgromadzonych duchownych, osób życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich, wprowadzić do naszej skałecznej bazyliki relikwie nowego Błogosławionego.