Witajcie z powrotem!

Witajcie z powrotem!

Po trzech miesiącach posługiwania w czasie wakacji na Jasnej Górze oraz innych placówkach, 27 września wróciliśmy do Krakowa, by kontynuować naszą formację seminaryjną. Jeszcze w tym samym dniu przeprowadziliśmy wybory do nowej rady seminaryjnej. Na skutek głosowania nowym seniorem został br. Vladimir Bartko, jego zastępcą br. Bernard Palka, a radnym br. Szymon Banach. Następnie wybraliśmy głównego ceremoniarza, którym został br. Leopold  Bodetić, a jego zastępcą br. Dawid Cichoń. Nowo wybranej radzie życzymy błogosławieństwa Bożego w pełnieniu powierzonych im funkcji.