Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

W sobotę 29 maja sześciu naszych współbraci: br. Marcin Osmulski, br. Jure Maria Josipović, br. Paweł Jaskot, br. Janusz Brzózka, br. Łukasz Filipiuk i br. Piotr Pasierski przyjęli święcenia w stopniu prezbiteratu. Po kilku latach ciężkiej pracy zakończyli etap formacji seminaryjnej, teraz będą służyć wiernym jako kapłani, sprawując święte sakramenty, a w szczególności sakrament Eucharystii i sakrament pokuty i pojednania.

Msza Święta święceń była celebrowana w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 10:00 pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo; on udzielił naszym braciom daru kapłaństwa. W homilii metropolita prosił neoprezbiterów, aby przede wszystkim głosili Słowo Boże i naukę Kościoła, a nie swoje poglądy i samych siebie.

Dla całej naszej wspólnoty zakonnej była to wielka uroczystość, której towarzyszyła ogromna radość i wzruszenie. Naszym nowo wyświęconym współbraciom życzymy opieki Matki Bożej, wszelkich potrzebnych łask oraz mocy Ducha Świętego. Polecamy ich również waszej modlitwie.