Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

Uroczystość św. Stanisława każdego roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej seminaryjnej wspólnoty, nie wynika to tylko z tego, iż w liturgii oddajemy cześć Bogu poprzez  tego świętego biskupa i męczennika, który zarazem patronuje naszej bazylice, ale przede wszystkim dlatego, że w tym dniu nasi współbracia przyjmują święcenia diakonatu; w tym roku otrzymało je czterech z nich. W przygotowaniach do tego wydarzenia wzięliśmy udział wszyscy, jedni byli odpowiedzialni za liturgię, drudzy za czynności porządkowe, inni za dekoracje,
a jeszcze inni zajmowali się przybyłymi gośćmi.

Mszy Świętej o godz. 11:00 – podczas której zostali wyświęceni nasi współbracia – przewodniczył nasz o. bp. Łukasz Buzun. W celebrze wziął również udział N.O. gen. Arnold Chrapkowski, jak i licznie zebrani ojcowie oraz goście. Podczas homilii celebrans, odwołując się do lekcji z Dziejów Apostolskich opisującej ustanowienie diakonów, przypomniał nam, że diakoni są przede wszystkim sługami Słowa Bożego, liturgii oraz miłości; nawoływał też wyświęcanych braci, by nie bali się podejmować ważnych decyzji i – pomimo pokus naszych czasów – wytrwali w miłości Chrystusa.       

Po zakończonej Eucharystii, a później po obiedzie, wszyscy razem wraz z rodzinami i najbliższymi osobami naszych współbraci spotkaliśmy się na auli, gdzie wspólnie radowaliśmy się święceniami diakonatu.

Wieczorną Mszą Świętą tego dnia rozpoczęliśmy także oktawę uroczystości św. Stanisława. Przez osiem kolejnych dni po zakończonej wieczornej Eucharystii będziemy wychodzić w procesji na plac przed bazylika, śpiewając Litanię Loretańską.

Dziękujemy wszystkim, którzy otaczają naszą wspólnotę seminaryjną modlitwą i prosimy o dalsze wstawiennictwo modlitewne, szczególnie za nowo wyświęconych braci diakonów oraz braci, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich.