Sympozjum naukowe "Teologia - nauka w służbie wiary"

Sympozjum naukowe "Teologia - nauka w służbie wiary"

Czwartego marca w naszym seminarium odbyło się sympozjum naukowe pt. Teologia – nauka w służbie wiary.

Na początku – przed wystąpieniem prelegentów – zabrał głos o. rektor Mariusz Tabulski, który w krótkim przemówieniu odniósł się do czytań liturgicznych opiewających poznanie Mądrości oraz do patrona tegoż dnia – św. Kazimierza. Po nim prowadzenie spotkania przejął organizator, czyli o. dr Grzegorz Zakrzewski, prefekt studiów; on po kolei zapraszał i witał gości.

Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, który wprowadził nas w perspektywy i problemy teologii jako nauki we współczesnym świecie. Potem nasi starsi współbracia dzielili się swoimi doświadczeniami pogłębiania i studiowania nauk teologicznych. Byli to: o. Karol Olszewski i o. Kazimierz Zieliński z Rzymu, o. Juraj Tirpak ze Słowacji, o. Tymoteusz Tarnacki z USA, o. Dariusz Gronowski ze Skałki. Sympozjum zakończyło się wykładem o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego pt. Teologia jako wiedza do wiary. Z powodu epidemicznych warunków, jak również międzynarodowego charakteru spotkania, prelekcje w większości odbywały się w formie on-line.