Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Na dzień 15 stycznia w naszym zakonie przypada uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika. W tym dniu przypominamy sobie postać tego świętego Patriarchy oraz dziękujemy Bogu za dar naszej wspólnoty. Nasze świętowanie miało swój najpełniejszy wymiar w czasie Mszy Świętej konwentualnej w naszej bazylice pod przewodnictwem o. rektora Mariusza Tabulskiego. Podczas Eucharystii ponowiliśmy również swoje przymierze z Bogiem poprzez odnowienie profesji zakonnej. 


Kolejnym ważnym dla nas dniem była sobota, święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników i Opiekunki Zakonu, kiedy to podziękowaliśmy Matce Bożej za opiekę nad nami, paulinami. Wyrazem naszego synowskiego oddania był akt "Odnowienia Przymierza z Maryją", którego dokonaliśmy podczas Mszy Świętej konwentualnej. 

Przedłużeniem paulińskiego świętowania była też niedziela po 15 stycznia, w którą to zawsze obchodzimy tzw. zewnętrzną uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, aby móc podzielić się pawłowym charyzmatem z wiernymi, którym posługuje nasz Zakon. Jest to dzień kończący tradycyjną nowennę oraz dzień błogosławieństwa dzieci, którym patronuje Pierwszy Pustelnik. W tym roku odpustowej sumie przewodniczył o. Wincenty Zakrzewski, cysters z Mogiły. Oprawę muzyczną zapewniła nasza liturgiczna schola. 


Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika 2021
GALERIA