Nowy VOX EREMI

Nowy VOX EREMI

Pojawił się długo wyczekiwany kolejny Vox Eremi. Ten nowy numer w całości poświeciliśmy Eucharystii, chcieliśmy przypomnieć jej wartość i znaczenie w życiu każdego wierzącego. Szczególnie do wyboru tego tematu zmotywowało nas ustanowienie trzyletniego cyklu jej poświęconemu w Kościele w Polsce, ale też panująca już ponad rok pandemia, która przez szkody zadane ludziom, ale i też przez strach, który wzbudziła, przyczyniła się do rzadszego uczestnictwa wiernych w tym najważniejszym Sakramencie. Wszystkim życzymy przyjemnej lektury, niech przyniesie błogosławione owoce w postaci wzrostu duchowego i pomnoży miłość do Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa.