Niepokalana

Niepokalana

Pociągnij nas, o Dziewico Niepokalana, za Tobą pobiegniemy zachwyceni wonnością Twoich cnót.

Ósmego grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP nasza wspólnota obchodziła swoje patronalne święto. Jest to czas radości oraz dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar powołania, za braci, którzy tworzą klerykat, przełożonych, wykładowców oraz tych, którzy wspierają nasze seminarium. W tym roku, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, świętowanie miało bardziej kameralny charakter. O godzinie 11:00 w kaplicy odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem N.O. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu, który przybył do nas wraz z o. Piotrem Łozą, definitorem generalnym, oraz o. Bartłomiejem Maziarką, sekretarzem Kurii Generalnej. W homilii nasz przełożony generalny przypomniał nam, że powinniśmy całe nasze zakonne życie i przygotowanie do kapłaństwa oprzeć na Bogu
i wsłuchiwać się w Jego głos, tak jak czyniła to Niepokalana. Ojciec generał odwołał się do starej mniszej zasady, aby chodzić nieustannie w obecności Pana. Na końcu Eucharystii ojciec rektor wspomniał o małym jubileuszu: 25. rocznicy poświęcenia naszej kaplicy. Zwieńczeniem dnia były wspólne nieszpory w naszej skałecznej bazylice oraz wspólna Msza Święta
o godzinie 19:00, dzięki którym mogliśmy razem z wiernymi cieszyć się przeżywanym dniem.

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i dobroczyńcom, którzy w dniach nowenny i w samą uroczystość łączyli się
z nami duchowo oraz za pośrednictwem transmisji internetowych.

Niepokalana 2020
GALERIA