Grudniowy dzień skupienia

Grudniowy dzień skupienia

Jak zawsze na grudniowy dzień skupienia obieramy sobie wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zawsze chcemy dobrze przygotować się do tego wielkiego kościelnego wydarzenia, które jest również naszym patronalnym świętem. W wyciszeniu się i modlitwie pomagał nam przeor paulińskiego klasztoru we Wrocławiu, o. Maksymilian Stępień; on wygłaszał do nas tego dnia nauki ascetyczne.

W swoich konferencjach – co raczej nie powinno dziwić – skupił się głównie na Maryi. Wiele podawał świadectw bardzo owocnej relacji świętych oraz innych ludzi
z Nią; mówił o Jej miłości do nas, trosce, o tym, jak wiele Ona uprasza dla wszystkich wiernych łask, o sile modlitwy różańcowej, która jest potężną bronią przeciw atakującym nas demonom. Na ostatniej nauce wygłoszonej w trakcie wieczornej Eucharystii najwięcej uwagi zwrócił na sam fakt niepokalanego poczęcia, czym ono jest, oraz na to, jak wielkimi darami Matka Boża została przez Boga obdarowana.

Ojcu serdecznie dziękujemy za trud głoszenia słowa oraz za świadectwo wielkiej maryjności.

Grudniowy dzień skupienia
GALERIA