Święcenia prezbiteratu 2020

Święcenia prezbiteratu 2020

W zeszłą sobotę nasi współbracia, którzy niedawno ukończyli formację seminaryjną i praktyki diakońskie, przyjęli święcenia ordynacji w stopniu prezbiteratu. Wiele lat przygotowywali się do tego ważnego wydarzenia, jakim jest wejście w posługę kapłańską. Teraz będą udzielali ludziom potrzebnych sakramentów (zwłaszcza na co dzień Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania) i służyli im jako prawdziwi pasterze na wzór Jezusa Chrystusa.

Msza Święceń zaczęła się o godzinie 10:00; a przewodniczył jej ks. abp Wacław Depo, zarazem udzielając naszym braciom sakramentu kapłaństwa. Przyjechaliśmy niemal całą wspólnotą seminaryjną, aby towarzyszyć im wraz z ich rodzinami i znajomymi w tym wielkim wydarzeniu. Niedługo po zakończonej celebracji otrzymali oni pierwsze dekrety, na których zostały wskazane ich pierwsze miejsca pracy duszpasterskiej.

Dla nas wszystkich jest to zawsze wielka radość, ponieważ jesteśmy świadkami wielkiego daru, którego Pan Bóg udziela Kościołowi i zarazem naszej wspólnocie, daru szafarzy sakramentów, bez których niemożliwe by było doświadczać łaski i dobroci Bożej. Z całego serca życzymy im gorliwości na tej nowej drodze posługi ludziom i modlimy się za nich, aby z miłością pełnili funkcje kapłańskie względem powierzonych im wiernych.

Święcenia przyjęli:

o. Maciej Atras
o. Augustyn Turczak-Linsztet
o. Karol Sudoł
o. Kazimierz Zieliński.

Święcenia prezbiteratu 2020
Święcenia prezbiteratu 2020