Święcenia diakonatu 2020

Święcenia diakonatu 2020

Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś;
wierz w to, co będziesz czytać,
nauczaj tego, w co uwierzysz,
i pełnij to, czego będziesz nauczać.

Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika jest zawsze dla naszej wspólnoty wyjątkowym wydarzeniem. Każdego roku tego dnia w zakonie przeżywamy święcenia diakonatu naszych współbraci; tym razem wyświęconych zostało sześciu z nich. Dłuższy czas przygotowywaliśmy się tego, aby je dobrze przeżyć i wszystko dobrze zorganizować. Jedni zadbali o piękno liturgii i śpiewu, inni dekoracji, jeszcze inni o sprawy czysto organizacyjne… nasz trud nie poszedł na marne, uroczystość wypadła naprawdę pięknie.

Msza święceń odbyła się o godzinie 11:00 i przewodniczył jej nasz ojciec bp Łukasz Buzun, w sprawowaniu liturgii towarzyszyli mu o. gen. Arnold Chrapkowski i inni ojcowie oraz proboszczowie i najbliżsi goście braci kandydatów do diakonatu.

W kazaniu o. bp Łukasz skupił się na opisaniu posługi diakona i jej najważniejszych funkcji. Mówił o głoszeniu słowa, dbaniu o liturgię oraz o pełnieniu uczynków miłości względem bliźnich. Jako najważniejszy obowiązek wyszczególnił szerzenie Ewangelii, podkreślając, że koniecznie trzeba żyć tym, co słowami przekazuje się innym o Bogu. Przypomniał też o konkretnych czynnościach liturgicznych, które nasi bracia będą sprawować, to jest o: chrzczeniu, asystowaniu przy zawieraniu sakramentu małżeństwa i przewodniczeniu pogrzebom. Na koniec zachęcał ich, aby naśladowali Jezusa Chrystusa, który sam był diakonem i jako sługa oddawał swoje życie za innych.

Po Eucharystii mieliśmy całe popołudnie, aby wraz z naszymi współbraćmi i ich rodzinami wspólnie przeżywać radość z ich święceń. Wszystkim dziękujemy za modlitwę za całą naszą wspólnotę i prosimy o jeszcze, zwłaszcza za nowo wyświęconych, aby godnie i gorliwie spełniali przyjętą posługę.

Święcenia diakonatu 2020
GALERIA