Triduum Paschalne 2020

Triduum Paschalne 2020

Życie każdego człowieka składa się z pewnych szczególnych momentów. Zazwyczaj są one określone konkretną datą czy tytułem. Często też pragniemy przeżywać je w gronie najbliższych nam osób, a i niejednokrotnie dzielimy się relacją z nich w świecie wirtualnej społeczności. Czynimy tak, aby podkreślić ich znaczenie, wyróżnić je spośród rutyny dnia codziennego, gdyż są dla nas po prostu ważne. Tak samo jest z okresem Triduum Paschalnego w życiu całego Kościoła rzymskokatolickiego. Stanowi ono punkt kulminacyjny, centrum liturgii. Jego wyjątkowe bogactwo ma nam ukazać najważniejsze misteria z życia Chrystusa oraz zaprosić nas do ich wspólnego przeżywania. Dlatego w naszym paulińskim seminarium już od pewnego czasu czyniliśmy odpowiednie przygotowania, by jak najlepiej wejść w ten wyjątkowy okres.

Triduum rozpoczyna się Wieczerzą Pańską, w której wierni przeżywają moment ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Tego również dnia po odśpiewanym hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną organy, dzwonki i gongi, a po zakończonej Mszy Świętej obnaża się ołtarz i następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy; Kościół przez to chce już wprowadzać nas w tajemnice krzyża.

Kolejną częścią Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od odprawiania Mszy Świętej, lecz sprawuje Liturgię Męki Pańskiej. W czasie jej celebracji czyta lub śpiewa się Słowo Boże, które kończy się Pasją Jezusa Chrystusa, później odsłania się i adoruje krzyż; po tym następuje obrzęd Komunii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego.

Następnym dniem jest Wielka Sobota, która przede wszystkim kładzie akcent na trwanie przy grobie Chrystusa oraz cierpliwym oczekiwaniu w skupieniu na Jego Zmartwychwstanie.

Pierwszym takim przebłyskiem triumfu nad śmiercią naszego Pana jest celebracja Wigilii Paschalnej. Mimo, iż jest sprawowana w sobotę wieczorem, to jednak stanowi pierwszą Mszę Świętą Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie wtedy pojawia się radosne Alleluja, a także orędzie wielkanocne Exsultet. Kościół poprzez rozbudowaną liturgią słowa wprowadza nas w tajemnice stworzenia świata, wyzwolenia człowieka z niewoli grzechu i powstania Chrystusa z martwych.

Tegoroczne Triduum Paschalne było dla wszystkich chrześcijan wyjątkowe ze względu na zaistniałą sytuację pandemii w Polsce i na świecie. Z jej powodu byliśmy zmuszeni do celebracji tych uroczystości za zamkniętymi drzwiami, a wierni świeccy musieli obchodzić je w domu. Pomimo tych nietypowych, trudnych okoliczności życzymy sobie i wszystkim, aby Zmartwychwstały Chrystus, który zwyciężył śmierć i dał nam wszystkim nadzieję życia wiecznego, obdarzył nas swoim pokojem. Błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej życzymy z całego serca!

Wielki Czwartek 2020
Wielki Czwartek
Wielki Piątek 2020
Wielki Piątek
Wigilia Paschalna 2020
Wigilia Paschalna