Marcowy dzień skupienia

Marcowy dzień skupienia

Osiemnastego marca do naszej wspólnoty konwentualno-seminaryjnej zaprosiliśmy opata benedyktynów z Tyńca o. dr. Szymona Hiżyckiego, wykładowcę i współredaktora znanych pozycji literackich o treści monastycznej. Chętnie odpowiadając na nasze zaproszenie, poprowadził dla nas dzień skupienia.

Pierwsza konferencja, którą wygłosił do nas w czasie porannej Eucharystii, dotyczyła głównie czytań z dnia. Ponieważ w kolejny dzień wypadała w liturgii Uroczystość św. Józefa, to odniósł się też do możliwości poznania tego wielkiego świętego i jego życia poprzez studiowanie Pięcioksięgu, której jako wierny Żyd musiał przestrzegać.

W drugiej konferencji pouczał nas o tym, jak posługiwać się i modlić mszałem i częściami zmiennymi, które zawiera. Mówił, że antyfony mszalne mogą służyć jako akty strzeliste; modlitwy: kolekta, nad darami i postcommunio jako pewna mapa, która wskazuje drogę; liturgia słowa powinna zaś pokazywać, jak to, co mówi Bóg, realizuje się w życiu człowieka.

W ostatnim pouczeniu skupił najwięcej swojej uwagi na liturgii godzin i czytaniach, które pojawiły się na ten dzień w godzinie czytań. Fragment z Księgi Wyjścia był bazą do naszych ostatnich rozważań. Mówił nam o tym, jak ważne są pragnienia, odnosząc się do pragnień Mojżesza, które Bóg z biegiem czasu i doświadczeń oczyszczał. Na koniec ojciec opat zapraszał nas do tego, abyśmy łączyli naprzemiennie ze sobą teksty z mszału, lekcjonarza i brewiarza, szukając podobieństw, aby lepiej zrozumieć treści, które zawierają.

Poza konferencjami mieliśmy dużo czasu, aby spotkać się z Jezusem na modlitwie, a zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Marcowy dzień skupienia
GALERIA