"Bazylika stacyjna"

"Bazylika stacyjna"

Skałka – kościół stacyjny

Dziewiątego marca mieliśmy zaszczyt gościć w naszej bazylice ks. abp. Marka Jędraszewskiego, okazję ku temu stworzyło wyznaczenie Skałki na jeden z kościołów stacyjnych w Krakowie, co miało też miejsce w zeszłym roku. Wspólnie zgromadziliśmy się na wieczornej Eucharystii o godz. 19:00.

Metropolita w skierowanym do nas słowie dużo mówił o św. Klemensie – trzecim po św. Piotrze biskupie Rzymu – o jego życiu i liście napisanym przez niego do Koryntian; również jego imieniem została nazwana stacja, na którą wybrano naszą bazylikę. Sporo uwagi poświęcił na wspomniany wyżej list i jego treść; miał on bowiem dużą wartość duszpasterską – korygował naganne zachowanie wiernych. Arcypasterz skupił się w swoich rozważaniach także na „pokoju”, którego świat nie może dać człowiekowi, a który daje tylko Jezus Chrystus.

Skałka - kościół stacyjny 2020
GALERIA