Sympozjum naukowe 2020

Sympozjum naukowe 2020

Czy grzech to przeżytek?

Piątego marca w godzinach 9:00–13:00 zorganizowaliśmy w naszym seminarium sympozjum naukowe pt. Czy grzech to przeżytek. Na samym początku tego spotkania o. Grzegorz Zakrzewski, prefekt studiów, przywitał przybyłych gości i prelegentów.

 Pierwszą konferencję pt. Zło i grzech w tradycjach biblijnych wygłosił ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na osobisty i społeczny aspekt grzechu oraz jego rozumienie na kartach Starego i Nowego Testamentu.

 Grzech człowieka i grzeszny człowiek. Spór o obiektywny i subiektywny wymiar grzechu to temat kolejnej przedstawionej prelekcji. Wyjaśnienia tej problematyki podjął się dla nas ks. prof. dr hab. Marian Machinek. Swój wykład rozpoczął od słynnego zdania cogito ergo sum francuskiego filozofa Kartezjusza, aby ukazać zmianę w historii ludzkiego myślenia, zmianę, która skierowała uwagę człowieka w sposób nieobiektywny na niego samego i na świat. Następnie wyjaśnił samo rozumienie grzechu oraz przedstawił współczesne spory związane z jego kategoryzacją.

Po trzydziestominutowej przerwie, kolejną konferencję pt. Kościół: święty i grzeszny? poprowadził o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski. Rozpoczął on swój wykład od zarysowania obrazu Kościoła przedstawianego przez Magisterium. Później opisał doświadczenia świętości Boga w Starym Testamencie oraz Jezusa Zbawiciela jako Świętego Boga, z którego Kościół – Jego Mistyczne Ciało – czerpie swoją świętość.

Pomocą człowiekowi grzesznemu, czyli o miłosiernym towarzyszeniu Kościoła był to temat ostatnich rozważaniach sympozjum poprowadzony przez ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Zarembskiego. W swym wystąpieniu mówił o tragedii człowieka, która wynika z zaniku poczucia grzechu, o czym też niejednokrotnie przypominał św. Jan Paweł II. Podczas tej konferencji podkreślił również miłosierną rolę Kościoła polegającą na byciu i wspieraniu drugiego człowieka.

Po wszystkich prelekcjach uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań związanych z głównymi tematami sympozjum. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i zakończyło się o godz. 13:00.

Sympozjum
GALERIA