Środa popielcowa i wielkopostny dzień skupienia

Środa popielcowa i wielkopostny dzień skupienia

Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem… – Tą pieśnią w wielu polskich kościołach wierny Lud Boży rozpoczął okres wielkiego postu. Czterdziestodniowy post, fioletowy kolor szat liturgicznych symbolizujący pokutę, nabożeństwo drogi krzyżowej i gorzkich żali, a także liczne postanowienia mają nam uświadomić wyjątkowość tego czasu, czasu ukierunkowanego na nawrócenie i przygotowującego nas ostatecznie do najważniejszych świąt Kościoła katolickiego, czyli TRIDUUM PASCHALNEGO.

Dla naszej wspólnoty seminaryjnej środa popielcowa była zarazem dniem skupienia, który w tym roku poprowadził dla nas o. Albert Chmielowski Dorociak OH, kustosz sanktuarium św. Jana Bożego w Krakowie. Tematem przewodnim jego konferencji było współodczuwanie, współcierpienie, czyli umiłowanie Boga w drugim człowieku.

W pierwszym pouczeniu Ojciec podzielił się z nami bogatymi doświadczeniami swojej posługi chorym i przekazał nam piękną dewizę: Mało mówić, więcej słuchać. Mało mówić, więcej działać. Te słowa szczególnie odnoszą się do powszechnie spotykanej dzisiaj obojętności wobec krzywdy drugiego człowieka. Nasze czyny winny być motywowane miłością do bliźniego i pełne zaangażowania.

Na początku drugiej konferencji o. Albert powiedział, iż fundamentem życia każdego chrześcijanina – a także każdego zgromadzenia zakonnego – powinna być Ewangelia, która jest niezbędna w wiernym kroczeniu za Chrystusem. Mówił także, jak ważną rolę w życiu zakonnym odgrywają charyzmaty danej wspólnoty. Są one jak korzeń drzewa. Kiedy będziemy próbowali się od nich odciąć, to jednocześnie odetniemy całe drzewo, co w konsekwencji przyniesie powolne jego obumieranie, a ostatecznie śmierć.

Ostatnia nauka o. Alberta dotyczyła nawrócenia. Mówił, że wielkim problemem w procesie przemiany człowieka jest jego lęk przed całkowitą zmianą myślenia, sposobu życia. W czasie wielkiego postu robimy sobie postanowienia, odmawiamy pewnych rzeczy, ale w głębi serca nie chcemy radykalnej zmiany, która wymagałaby od nas oddania Bogu wszystkiego.

Środa popielcowa 2020
GALERIA