Pawełki i styczniowy dzień skupienia 2020

Pawełki i styczniowy dzień skupienia 2020

Od 11 stycznia trwamy w nowennie do św. Pawła Pierwszego Pustelnika (tzw. Pawełki), która ma nas przygotować na zewnętrze obchody uroczystości poświęconej naszemu patriarsze (19 stycznia). Jest to wyjątkowy czas, dlatego że skupia naszą uwagę na najważniejszych paulińskich świętach, przypomina nam o korzeniach wspólnoty paulińskiej i daje nam możliwość duchowej odnowy. Przez te dziewięć dni codziennie modlimy się razem na wieczornej Eucharystii, podczas której procesyjnie udajemy się do ołtarza św. Pawła z Teb i powierzamy Bogu wszystkie sprawy. Tam odśpiewujemy hymny opiewające życie i cnoty naszego patriarchy.

W styczniu każdego roku 14 stycznia przeżywamy dzień skupienia, który ma nas przygotować do  wewnętrznych obchodów uroczystości św. Pawła Pierwszego Pustelnika (15 stycznia). Tym razem poprowadził go nasz współbrat w paulińskim powołaniu o. bp Łukasz Buzun.

W trakcie pierwszej konferencji zwracał naszą uwagę na sprawę miłości i na to, że jeżeli ktoś jest bardziej skierowany ku sobie niż ku Bogu, ten nie będzie mógł Go doświadczać ani być z Nim w bliskiej relacji. Wspominał także o zjawisku nawrócenia, które opisywał jako ODWRACANIE SIĘ od siebie, codzienne przebudzanie się do kochania innych.

Drugą konferencję poświęcił naszemu powołaniu, duchowości i w szczególny sposób adoracji. Ojciec biskup mówił, iż trwanie przy Jezusie Eucharystycznym jest właśnie wypełnianiem naszej dewizy solus cum Deo solo (sam na sam z Bogiem). Podczas tej miłosnej kontemplacji Chrystus przemienia w nas to, co światowe, w to, co Boże; leczy nas z ducha świata, który zabiera nam Jego samego.

W homilii – w trakcie wieczornej Mszy Świętej – o. bp Łukasz, kończąc dzień skupienia, zajął się bezpośrednio życiem św. Pawła Pierwszego Pustelnika, opowiadając o jego cnotach i łasce, którą go Bóg obdarowywał. Przezeń starał się dawać nam wskazówki, jak powinniśmy postępować w naszym życiu w obecnych czasach.

Pawełki i styczniowy dzień skupienia 2020
GALERIA