Objawienie Pańskie 2020

Objawienie Pańskie 2020

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.


Po raz kolejny Mędrcy ze Wschodu odwiedzili nasze seminarium i konwent na Skałce. W tym roku w ich role weszli: Paweł, Joseph i Dawid – bracia z pierwszych kursów. Była to dobra okazja do uwielbienia Boga za Jego Narodzenie i Objawienie się światu; do odpoczynku i wspólnego świętowania.

Orszakowi na początku przewodniczył o. socjusz Piotr Łoza, a później w klasztorze u ojców o. prefekt Piotr Piechocki. Wśród śpiewów, dymu kadzidła, uderzeń przeróżnych instrumentów z radością odwiedzaliśmy każdą z cel braci i ojców, modląc się dla nich o wszelkie potrzebne dary duchowe. Do tego każdy z nas otrzymał fragment słowa Bożego, mający wskazywać nam drogę na kolejne tygodnie tego nowego roku.

Tak jak zawsze od wszystkich, którzy przyjmowali kolędę, zbieraliśmy słodycze i różne dary dla dzieci z jednego z domów dziecka w Krakowie.

Objawienie Pańskie 2020
GALERIA