Listopadowy dzień skupienia

Listopadowy dzień skupienia

W 101 rocznicę odzyskania niepodległości gościliśmy w seminarium ks. Rafała Jarosiewicza, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jest on znanym rekolekcjonistą, autorem wielu publikacji, twórcą takich przedsięwzięć jak: Jezus na Stadionie, SMS z Nieba, Mobilny konfesjonał.

W pierwszej konferencji podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z życia kleryckiego oraz kapłańskiego, w których Bóg mocno działał i prowadził go. Później zwracał nam uwagę na to, jak ważna jest bliskość z Chrystusem, posłuszeństwo Jemu oraz modlitwa w naszej posłudze. Ta ostatnia jest podstawą wszystkiego, ponieważ napędza naszą pracę i karmi miłość do bliźnich. W drugiej nauce ks. Rafał skupił się bardziej na osobie Ducha Świętego i jego darach, o które – jak mówił – powinniśmy prosić.

To, co odróżniało te dni skupienia od innych, to spotkanie na auli, podczas którego mogliśmy naszemu kaznodziei zadawać pytania odnośnie do nowej ewangelizacji, jego relacji z Bogiem i posługi duszpasterskiej. Był on bardzo otwarty, chętnie odpowiadał na pytania i dzielił się swoimi doświadczeniami, także nie bał się mówić o swoich słabościach.

Ostatni raz wspólnie zgromadziliśmy się na wieczornej Eucharystii, w trakcie której powierzaliśmy Bogu naszą ojczyznę i posługę ks. Rafała.

Listopadowy dzień skupienia
GALERIA