Październikowy dzień skupienia

Październikowy dzień skupienia

We wspólnocie seminaryjno-klasztornej w poprzednią środę przeżywaliśmy nasz pierwszy dzień skupienia w tym roku akademickim. Kaznodzieją, który poprowadził dla nas duchową naukę, był ks. Paweł Hoppe, ojciec duchowny klerykatu w Bydgoszczy.

Cisza potrzebna do stworzenia przestrzeni spotkania z Bogiem oraz jej wartość stanowiła początek rozważań pierwszej konferencji. W drugiej jej części usłyszeliśmy, co to znaczy być świadkami Chrystusa, których świat bardzo potrzebuje w obecnym czasie.

Druga konferencja dotyczyła różnych – często fałszywych – obrazów Boga stworzonych przez człowieka na bazie subiektywnie zinterpretowanych doświadczeń życiowych. Z nich wszystkich jedynym i prawdziwym spojrzeniem na Stwórcę jest to, które dostrzega Go jako czystą i bezinteresowną MIŁOŚĆ. Ten aspekt ks. Paweł rozwinął w czasie wieczornej Mszy Świętej, podkreślając dwie bardzo ważne myśli:
– Choćby wszyscy nas opuścili, to Chrystus nas nie zostawi.
– Na miłość Boga nie trzeba zapracowywać, ona jest dawana darmo.

Za przygotowanie i trud głoszenia słowa jesteśmy ks. Pawłowi ogromnie wdzięczni.

Październikowy dzień skupienia
GALERIA