GAUDEAMUS IGITUR A.D. 2019

GAUDEAMUS IGITUR A.D. 2019

Pierwszego października rozpoczęliśmy nowy rok akademicki uroczystością inauguracyjną. Tak jak zawsze pierwszym wydarzeniem, które nas zgromadziło, była wspólnotowa Msza św. pod przewodnictwem najwyższego przełożonego o. generała Arnolda Chrapkowskiego. Słowo Boże skierował do nas wikariusz generalny o. Michał Lukoszek. W krótkim kazaniu przypomniał nam o naszej misji, jaką jest upodabnianie się do Chrystusa i przyprowadzanie wiernych do Niego. Po Eucharystii nastąpiła druga część spotkania w auli seminaryjnej, którą słowami wstępu i powitania rozpoczął ojciec rektor Grzegorz Prus. Na inauguracji gościliśmy ks. dr hab. Dariusza Oko; on poprowadził dla nas główną prelekcję o tematyce odnoszącej się do zagrożeń związanych z nurtem myślowym gender. Przedstawił sposoby działania i rozumowania przedstawicieli tej ideologii oraz zagrożenia jakie ze sobą przynosi; przytaczał tragiczne przykłady konsekwencji zaakceptowania i realizowania genderowych idei w krajach zachodnich; mówił także o wewnętrznej sprzeczności gender, która wskazuje na absurdalność istnienia tego sposobu postrzegania rzeczywistości. Wykład był bardzo dobrze przygotowany i pozwolił nam na lepsze zrozumienie tej tematyki, po nim nastąpiło wręczenie indeksów braciom z kursu pierwszego. Ostatnią prelekcję poprowadził – w imieniu dziekana teologii UPJPII – nasz wykładowca o. dr hab. Andrzej Napiórkowski. Pierwszym jej tematem było przybliżenie nam aktualnego stanu uniwersytetu oraz jego biblioteki, drugim natomiast kwestia właściwego łączenia wiedzy teologicznej z duchowością chrześcijańską. W trakcie inauguracji (Mszy św. i spotkania na auli) towarzyszyła nam swoim śpiewem seminaryjna schola liturgiczna, wykonując Missa de Angelis oraz polskie i łacińskie pieśni.
Tradycją lat ubiegłych spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem i obiadem w klasztornym refektarzu.

Na wieczór w trakcie wieczornej Liturgii Godzin uroczyście przyjęliśmy do wspólnoty seminaryjnej braci z pierwszego kursu. Zgodnie z naszym rytuałem poleciliśmy ich Bogu w modlitwie i przekazaliśmy sobie wzajemnie znak pokoju. Każdy z nich otrzymał również Pismo Święte; ten gest miał przypomnieć im o obowiązku i ważkości medytowania słowa Bożego.

Przed nami wiele wyzwań w tym kolejnym semestrze, dlatego prosimy o wasze wsparcie modlitewne.

Inauguracja 2019
GALERIA