U korzeni - wyjazd na Węgry

U korzeni - wyjazd na Węgry

Z okazji ważnej dla nas 750. rocznicy śmierci błog. Euzebiusza, założyciela naszej rodziny zakonnej, mieliśmy wyjątkową okazję odwiedzić wszystkie nasze domy na Węgrzech. Właściwie była to pielgrzymka, której celem było bliższe zapoznanie się z początkami Zakonu (zobaczenie ruin pierwszych kościołów i klasztorów) oraz odwiedzenie naszych współbraci w aktualnie funkcjonujących paulińskich placówkach. Ojcowie nas bardzo serdecznie ugościli, służąc nam w każdy możliwy sposób; dzięki nim mogliśmy przeżyć ten wspólny wyjazd bardzo pożytecznie i radośnie. Za umożliwienie nam tej pielgrzymki i pomyślny jej przebieg składamy naszemu Panu i Jego Matce, Maryi, wszelkie dziękczynienie i wdzięczność.

U korzeni - wyjazd na Węgry
GALERIA