940. rocznica męczeństwa świętego Stanisława

940. rocznica męczeństwa świętego Stanisława

W 1079 roku, 11 kwietnia patron naszej bazyliki, biskup krakowski św. Stanisław, sprzeciwiając się królowi Bolesławowi Śmiałemu i prowadzonej przez niego polityce, poniósł z jego ręki śmierć męczeńską. Niedługo potem został on kanonizowany, a w XX wieku uznany za jednego z głównych patronów Polski. Pod koniec XV wieku ks. Jan Długosz ufundował klasztor na Skałce, który oddał pod opiekę naszemu zakonowi, aby ojcowie dbali o kult i cześć tego świętego biskupa na miejscu jego kaźni, to jest na Skałce. Zgodnie z życzeniem fundatora, wraz z ojcami staramy się poprzez modlitwy i świętowanie ważnych jubileuszy pielęgnować pamięć i rozszerzać nabożeństwo do św. Stanisława. W ostatni czwartek celebrowaliśmy 940. rocznicę jego śmierci. Głównym punktem tych obchodów była Msza Święta pod przewodnictwem metropolity archidiecezji częstochowskiej, ks. abp. Wacława Depo; towarzyszyli nam we wspólnej modlitwie także księża goście. Celebrans w wygłoszonym do nas słowie przypominał między innymi o wartości życia i śmierci św. Stanisława, które tak mocno były zakorzenione w krzyżu i męce Chrystusa. W przeżywaniu liturgii pomogła nam uroczysta asysta przygotowana przez braci ceremoniarzy oraz piękny śpiew scholi.

Księdzu arcybiskupowi dziękujemy za obecność i skierowane do nas pouczenie. 

940. rocznica męczeństwa świętego Stanisława
GALERIA