Śluby wieczyste

Śluby wieczyste

„Duch Pański nade mną, namaścił i posłał mnie…” – wybrzmiały słowa pieśni w Kaplicy Jasnogórskiej.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego trzech naszych współbraci przyjęło śluby wieczyste uroczyste na Jasnej Górze przed obliczem Matki Bożej. Byli to bracia: Augustyn Turczak-Linsztet, Karol Sudoł i Kazimierz Zieliński. W pełni świadomie postanowili oddać się Bogu na własność i służyć Jemu oraz wiernym do końca swojego życia. Wraz z ich rodzinami, przybyłymi ojcami i braćmi otaczaliśmy ich swoją modlitwą, aby jak najlepiej przeżyli ten szczególny moment w ich życiu.

Mszę Świętą celebrował o. gen. Arnold Chrapkowski, on też przyjmował śluby braci i wygłosił do nich słowo Boże. Aby zobrazować im wygląd dalszego życia zakonnego, w nauce skupił się na Maryi oraz jej życiu, które było pełne radości, jak i cierpienia. Mówił, że podobnie będzie u nich, iż będą przeżywać tak jak Ona chwile szczęśliwe – jak gdy otrzymała poselstwo od anioła – oraz momenty trudne, podobne do tych, gdy towarzyszyła Jezusowi podczas męki i śmierci. Zachęcał ich również do tego, aby nie tracili zachwytu nad swoim powołaniem i by rozwijali właściwe im talenty i służyli nimi innym.

O piękno liturgii zadbał o. Piotr Gałdyn, ceremoniarz jasnogórski oraz schola liturgiczna naszego seminarium wykonując pieśni o Matce Bożej oraz Missa De Angelis (mszę o aniołach).

Dziękujemy wszystkim, tym którzy wstawiali się u Boga za naszymi współbraćmi i prosimy o jeszcze!
Niech będą oni w przyszłości pełnymi miłości i cnót zakonnikami oraz pasterzami.

Śluby wieczyste 2019
GALERIA