Sympozjum naukowe

Sympozjum naukowe

W naszym seminarium w ubiegły czwartek odbyło się sympozjum naukowe pt. „Uwierzyć w życie”, które skupiało się wokół treści encykliki „Humanae Vitae” papieża Pawła VI. Program wykładów o tematyce teologiczno-pastoralnej obejmował sześć konferencji.

Po otwarciu wydarzenia przez o. Grzegorza Zakrzewskiego, prefekta studiów i krótkiej przemowie o. Grzegorza Prusa, rektora seminarium, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, który w swojej prelekcji skupił się na aspekcie proroczym tej encykliki oraz przypominał o tym, jak wielkim znakiem sprzeciwu była ona w swoich czasach.

Drugiej konferencji podjął się ks. dr Jarosław Szymczak, w której przybliżał nam strukturę prawdziwej rodziny, na czym powinna się opierać i jak powinna prosperować; mówił o płodności i jedności między małżonkami oraz o antykoncepcji, która automatycznie otwiera ludzi na związki jednopłciowe. Zwracał też naszą uwagę, czym jest prawdziwa miłość, że nie są tylko uczucia i popędy, ale też akty woli i bezinteresowna ofiara z siebie składana dla drugiego człowieka.

Trzecią prelegentką była pani dr Elżbieta Marek, która promowała encyklikę „Humanae Vitae”, jako dokument, który dla małżonków jest doskonałym drogowskazem na wspólnej drodze życia. Dawała świadectwo pracy z młodymi parami przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa, z przykrością stwierdzała, że wiele z nich nie posiada fundamentalnych pojęć i prawd w materii rodziny; trzeba ich w tym nauczaniu prowadzić jakby za rękę. Zwracała tez dużo uwagi na płodność, która w małżeństwie nie jest dodatkiem ani chorobą oraz że pozbywanie się jej prowadzi do rozpadu związków.

Czwartą prelekcję o hospicjach perinatalnych poprowadziła pani dr Urszula Tataj-Puzyna. Prelegentka opisywała, jak wygląda praca położnej z kobietami, które w nich przebywają. Mówiła, że potrzebują one ogromnego wsparcia kogoś z zewnątrz, towarzyszenia i empatii. Pani Urszula podawała nam także piękne przykłady małżeństw, które z wielką miłością i wiarą żegnały swoje nowonarodzone dzieci.

Piąta konferencja była refleksją nad chrześcijańską wizją miłości i małżeństwa według filozofii Juliana Mariasa, poprowadził ją ks. dr Piotr Ochotny. Na początku przybliżył on fragment życiorysu owego filozofa, później skoncentrował się on już nad samą jego nauką – podejściem do miłości oraz śmierci, szczególnie kogoś bliskiego.

Ostatni wykład pt. „Kościół, matka i nauczycielka – jesteśmy wezwani, aby głosić życie” wygłosił do nas paulin, o. Mateusz Walczak. Prelekcja skierowana była głównie do kleryków przygotowujących się do misji pasterskiej, jak i do już wyświęconych kapłanów. Otóż o. Mateusz zwracał uwagę słuchaczy na konieczność dobrego przygotowania kaznodziejów, by widzieli co i jak mają głosić ludziom; wierni mają otrzymywać od swoich pasterzy naukę czystą i prawdziwą.

Po wszystkich konferencjach była możliwość zadawania pytań prelegentom podczas panelu dyskusyjnego. Sympozjum zakończyło się o godzinie 13:00, wszystkim prowadzącym dziękujemy za ubogacenie nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Sympozjum naukowe "Uwierzyć w życie"
GALERIA