Przyjęcie posług

Przyjęcie posług

We wtorek zgromadziliśmy się na popołudniowej Mszy Świętej, aby uczcić uroczystość św. Józefa i jednocześnie otoczyć modlitwą współbraci, którzy w czasie liturgii przyjmowali posługi lektoratu i akolitatu. Od tego dnia lektorzy oficjalnie zostali wezwani przez Kościół do proklamowania słowa Bożego, a akolici zobowiązani do pomagania kapłanom przy szafowaniu Ciałem i Krwią Chrystusa oraz udzielania ich wiernym.

Głównym celebransem Najświętszej Eucharystii, który udzielał posług braciom był o. Michał Lukoszek, definitor generalny. Zanim dokonał właściwego obrzędu wprowadzenia ich w te nowe funkcje, wygłosił do nich słowo Boże, dając im wiele ważnych wskazań.

Mówił im, że Józef, który był rzetelny, opiekuńczy i odpowiedzialny, jest idealnym wzorem nie tylko dla mężów i ojców, ale także dla nich – osób konsekrowanych i przyszłych kapłanów; że bardzo dobrze, iż to właśnie w jego uroczystość bracia mogą co roku wchodzić w swoje nowe posługi. Ojciec przypominał akolitom, że odtąd będą mieli częsty kontakt z Ciałem Boga i by zawsze obchodzili się z nim z największym szacunkiem. Lektorom zaś zwracał uwagę na dostojność ich zadania, jakim jest użyczanie swoich ust Bogu, by mógł przez nich przemawiać do wiernych i wzbudzać w nich wiarę oraz ją umacniać.

Bracia już w trakcie Mszy Świętej mogli korzystać ze swoich nowych przywilejów płynących z przyjętych posług; czy to pomagając przy puryfikacji naczyń liturgicznych, czy udzielając komunii członkom seminaryjnej scholi liturgicznej. Dziękujemy Bogu za tę kolejną łaskę, jaką obdarzył naszą wspólnotę, a wam kochani polecamy tychże braci pamięci modlitewnej.

 

„Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich” (formuła wprowadzenia w posługę lektoratu).

„Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim” (formuła wprowadzenia w posługę akolitatu).

Przyjęcie posług
GALERIA