Odejście diakonów

Odejście diakonów

28 lutego udało się naszym braciom diakonom obronić prace magisterskie. Po sześciu latach formacji przyszedł czas opuszczenia murów seminarium
i bezpośredniego przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich. Bracia udali się na praktyki diakońskie na różne nasze placówki, również poza granicami polski, aby posługiwać na parafiach i uczyć w szkołach katechezy. Życzymy im jak najowocniejszej pracy i z niecierpliwością czekamy, aż odprawią swoją pierwszą Mszę Świętą.