Nowy Vox Eremi

Nowy Vox Eremi

Pojawiło się kolejne wydanie naszego periodyku Vox Eremi, którego tematem jest świętość. Bracia odnieśli się do niej w różnoraki sposób: jedni bazowali na adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate ojca świętego Franciszka, inni na Biblii, jeszcze inni dzielili się własnymi doświadczeniami. Nie brakło też artykułu kogoś spoza naszej wspólnoty. W tej wersji postanowiliśmy zmienić co nieco kronikę znajdującą się na końcu periodyku. Zwiększyliśmy zdjęcia oraz ich ilość, a ograniczyliśmy zasobność informacji. Do tego nowe wydanie zawiera dodatek zwany Głos Eremu, który składa się z jednego tekstu o dawnych pustelnikach i z fragmentów Humoru Ojców Pustyni, niejednokrotnie wzbudzających uśmiech na twarzy. Zachęcamy do nabywania i pogłębiania swojej duchowości chrześcijańskiej.


Kolejnym tematem Vox Eremi będzie „świadectwo”.