Lutowy dzień skupienia

Lutowy dzień skupienia

W czwartek w naszej wspólnocie seminaryjno-klasztornej gościliśmy o. dr Romana Wita, członka konwentu jasnogórskiego; prowadził on dla nas dzień skupienia. Bazując na liturgii słowa z czwartku, mówił o stosunku dzisiejszego świata do Boga oraz o wartości zaufania ludzi wierzących wobec Jezusa Chrystusa.

W wygłoszonych do nas konferencjach ojciec porównywał dzisiejsze społeczeństwo z ludźmi, którzy żyli w czasach Noego. Mówił, że człowiek obecnie nie akceptuje Boga w swoim życiu, ponieważ postrzega Go jako przeszkodę do bycia szczęśliwym. Podkreślał, by tak jak Noe przetrwać ataki i wpływ spoganiałego świata, trzeba trwać w głębokiej relacji z Panem. Media w tym negatywnym oddziaływaniu na człowieka mają ogromny udział, otóż zmieniają myślenie odbiorców z Bożego na światowe.

W dalszych naukach przestrzegał, że Jezus nie zapowiadał łatwego życia w naszym powołaniu. Mówił jednak, iż na tej drodze możemy liczyć na pomoc Boga; ważne jest zaufanie Jemu i oddanie Mu się w wierze oraz posłuszeństwie. Pan przez wszystko nas przeprowadzi – mówił o. Roman – i na potwierdzenie tego podawał kilka przykładów ze swojego życia kapłańskiego, w których Bóg w sposób nadzwyczajny zajmował się sytuacjami bardzo trudnymi.

Nasze trwanie w modlitwie i skupieniu wraz z o. Romanem zakończyliśmy wspólną Mszą Świętą w bazylice skałecznej. Za wysiłek głoszenia słowa Bożego i świadectwo wieloletniej posługi kapłańskiej z całego serca dziękujemy.

Dzień skupienia luty 2019
GALERIA