Sympozjum: Uwierzyć w życie

Sympozjum: Uwierzyć w życie

WSD Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce zaprasza na sympozjum naukowe:

Uwierzyć w życie. Refleksja teologiczno-pastoralna nad Encykliką Pawła VI "Humanae Vitae",

które odbędzie się 21. marca 2019 roku w auli naszego seminarium.

Program:

9:00     Otwarcie konferencji

9:15 – 10:00    Humanae vitae – profetyczne nauczanie i znak sprzeciwu - prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

10:00 – 10:20   Cechy charakterystyczne miłości wg św. Pawła VI. Jak nimi żyć w codzienności? - ks. dr Jarosław Szymczak

10:20 – 10:50   Przerwa na kawę

10:50 – 11:20   Humanae vitae – program przygotowania do małżeństwa do „rozpakowania” - dr Ela Marek

11:20 – 11:40   Hospicjum perinatalne – cywilizacja życia, cywilizacja umierania - dr Urszula Tataj-Puzyna

11:40 – 12:00   Chrześcijańska wizja miłości i małżeństwa w myśli Juliana Mariasa - ks. dr Piotr Ochotny

12:00 – 12:20   Kościół, Matka i Nauczycielka – jesteśmy wezwani, aby głosić życie - o. mgr Mateusz Walczak OSPPE

12:20   Panel dyskusyjny

13:00   Zakończenie konferencji