Hej kolęda!

Hej kolęda!

Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
"Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?"

W Uroczystość Objawienia Pańskiego mędrcy przybyli także do naszej wspólnoty, aby oddawać chwałę Bogu. W tym roku w ich szaty odziali się tradycyjnie bracia kursu pierwszego, byli to Maksymilian, Maciej i Protas. Kolędę rozpoczęliśmy w południe; w seminarium orszakowi przewodził o. Piotr Oleś, a w klasztorze o. Anzelm, czyli nasi ojcowie duchowni. Przechadzając się pośród dymu kadzidła i dźwięków śpiewanych kolęd, odwiedzaliśmy cele braci, modląc się o błogosławieństwo dla nich w tym nowym roku. Każdy z nich otrzymał kartkę z siglami Pisma Świętego, które ma ich prowadzić na dalszej drodze ich powołania.

Tak jak co roku, gromadziliśmy od współbraci słodycze dla dzieci z jednego z krakowskich domów dziecka. Ostatnim punktem naszego kolędowania było pobłogosławienie klasztornego refektarza.