Prezentacja książki

Prezentacja książki

W seminarium odbyła się prezentacja nowopowstałej książki pt.: Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Słowa wstępu skierował do licznie zgromadzonych gości o. rektor Grzegorz Prus, następnie głos zabrali autorzy dzieła. Opowiadali oni o jego zawartości i owocach ich wspólnej pracy – głównie o dotychczasowych odkryciach archeologicznych i historycznych odnoszących się do poprzednio istniejącego kościoła na Skałce. Podzielili się także projektami, których będą chcieli podjąć się w najbliższej przyszłości.

Po zakończonej prezentacji była możliwość nabycia książki wraz z autografami jego twórców.

Autorzy nowej pozycji: Anna Bojęś–Białasik, Agata Kucia, Jakub Nawrot, Dariusz Niemiec, Jacek Poleski, Marcin Szyma, Mateusz Woźniak.

Książka powstała pod redakcją Jacka Poleskiego w Krakowie 2018r. dzięki Polskiej Akademii Umiejętności.

Prezentacja książki
GALERIA