Niepokalanie Poczęta

Niepokalanie Poczęta

„Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda” wybrzmiała antyfona psalmu w naszej kaplicy seminaryjnej. Po raz kolejny mieliśmy łaskę świętować patronalną Uroczystość naszego seminarium – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ubiegłą sobotę już od rana wielu z naszych braci zebrało się, aby ku czci Patronki naszego Zakonu odśpiewać godzinki. O godzinie 11:00 wspólnie przeżywaliśmy w naszej kaplicy odpustową Msze Świętą pod przewodnictwem o. gen. Arnolda Chrapkowskiego, który wygłosił do nas słowo Boże. Wraz z nami modlili się ojcowie z konwentu skałecznego, przyjaciele i pracownicy seminarium.

Ojciec generał rozpoczął kazanie od przytoczenia słów Pseudo-Dionizego-Aeropagity: „Pragnę, aby twoja Ikona, Matko Boża, odbijała się stale w zwierciadle duszy”. Na tej podstawie tłumaczył nam, że do rozświetlenia i wgłębienia się w treść ikony, potrzebne jest czytanie i poznawanie Biblii. Przypominał, o szczególnym miejscu Maryi w okresie adwentu; o jej posłuszeństwu i bezinteresowności względem Stwórcy. Mówił, jak ważna jest zgoda na to co daje nam Bóg, a wzór tej akceptacji odnajdujemy w osobie Bożej Rodzicielki. Przypomniał nam również postawy naszych współbraci w powołaniu żyjących przed wieloma wiekami, w których tak jak u Bogurodzicy pięknie wypełniało się „fiat” i zaufanie względem Boga.

Śpiew w trakcie Eucharystii prowadziła Schola Liturgiczna naszego seminarium pod dyrygenturą pana Marcina Wasilewskiego-Kruka. Wykonała ona po łacinie Missa IX Cum jubilo oraz wiele utworów ku czci Najświętszej Panienki. Po skończonej Mszy Świętej wszyscy udali się na uroczysty, wspólny obiad. O godzinie 18:30, aby godnie dopełnić ten dzień modlitwą, odśpiewaliśmy Klęczki Jasnogórskie, a następnie trwaliśmy na modlitwie podczas wieczornej Eucharystii.

Wszystkim, którzy swoją pracą i modlitwą przyczynili się do błogosławionego przeżycia tego dnia w naszym seminarium ogromne Bóg zapłać!

GALERIA