Grudniowy dzień skupienia

Grudniowy dzień skupienia

Kolejny dzień skupienia za nami. Tym razem naszym gościem był o. Tomasz Leśniewski, redaktor miesięcznika Jasna Góra. Słowo, które do nas wygłosił, skupiało się głównie na tematyce czytań z mającej nastąpić Uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

W pierwszej konferencji ojciec zwracał dużą uwagę na spowiedź i pokutę; na grzech pierwszych rodziców, ich brak skruchy i prostoty względem Boga. Skupił się też na dialogowaniu Ewy ze złym duchem, które przyniosło tak przykre konsekwencje dla ludzkości. Przypominał o tym, jak ważny jest rachunek sumienia na drodze w podążaniu do Pana.

W drugiej konferencji wiele wspominał o Maryi. Mówił, iż jest ona ikoną prawdziwego człowieczeństwa sprzed popełnienia grzechu pierworodnego. Tak jak Ona jest czysta i piękna duchowo, tak Bóg chce, aby każdy z nas był na jej wzór nieskalany grzechem. Wspominał także o świętości, która z zasady nie realizuje się w samotności, lecz we wspólnocie.

Jedną z naszych ostatnich wspólnych modlitw była wieczorna Msza Święta w bazylice. Ojciec Tomasz w swoim kazaniu skupił się głównie na zwiastowaniu Maryi i nawiązywał również do Jej niepokalanego poczęcia. W przeżywaniu liturgii swoim śpiewem i obecnością pomagała nam wspólnota Nowe Jeruzalem. Za owocne duchowe przygotowanie nas do przeżycia nadchodzącej uroczystości, jesteśmy ojcu ogromnie wdzięczni.

Dzień skupienia grudzień 2018

GALERIA