Gaudeamus Igitur A.D. 2018

Gaudeamus Igitur A.D. 2018

W dniu dzisiejszym doszło do inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w naszym Paulińskim Seminarium. Wspólne obchody zaczęliśmy od Mszy Świętej koncelebrowanej o godzinie 9:00, której przewodniczył generał naszego Zakonu,  o. Arnold Chrapkowski. Homilię wygłosił o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny. Następnie, po niedługiej przerwie, spotkanie w naszej seminaryjnej auli otworzył nowy prefekt studiów o. dr Grzegorz Zakrzewski. Po chwili mieliśmy okazję wysłuchać szereg budujących nas przemówień. Najpierw głos zabrał o. dr Grzegorz Prus, rektor seminarium, wprowadzając nas powoli w nadchodzącą atmosferę formacji intelektualno-duchowej oraz wspominając o setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Główny wykład inauguracyjny pt. Mentalna kolonizacja współczesnego Kościoła poprowadził znany dziennikarz i publicysta, Grzegorz Górny. Parę słów, zachęcając nas do do dbania o naszą wszechstronną formację, skierował do nas także Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII ks. dr hab. Jan Dziedzic oraz o. gen. Arnold Chrapkowski. Schola liturgiczna upiększała pięknym śpiewem tak Mszę Świętą jak i spotkanie inauguracyjne. Wkrótce potem tradycyjnie uwieńczyliśmy obchody wspólną fotografią, a całość wydarzenia zakończył uroczysty obiad.

W trakcie inauguracji roku akademickiego, swoje indeksy przyjęło trzynastu kleryków roku pierwszego, dziewięciu z nich to neoprofesi przybyli z nowicjatu w Leśniowie. Cieszymy się z ich obecności i powierzamy ich waszej modlitwie. Oficjalnego przyjęcia nowoprzybyłych braci dokonaliśmy w trakcie dzisiejszych nieszporów, którym przewodniczył prefekt naszego seminarium ojciec Piotr Piechocki. Bracia, w trakcie obrzędu, otrzymali w swoje ręce Pismo Święte, które będzie miało być ich przewodnikiem na drodze dalszej formacji, zgodnie ze słowami psalmu 119 „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”.

Bracia, którzy zasilili szeregi naszej wspólnoty:

br. Artur Karolik

br. Maciej Kalata

br. Kacper Borkowski

br. Adam Kopiński

br. Maksymilian Ogar

br. Piotr Duczmal

br. Leopold Bodetić

br. Dino Okičić

br. Protas Nzimande

Przyjęcie braci kursu I
GALERIA      Przyjęcie nowych braci do wspólnoty
Gaudeamus Igitur A.D. 2018
GALERIA Inauguracja roku akademickiego