Powrót do domu

Powrót do domu

Wakacje minęły bardzo szybko, każdy z nas spędził ten czas po części pracując na różnych placówkach i pielgrzymując, ale też wykorzystując go na spotkanie z rodziną oraz na odpoczynek. Nadszedł moment powrotu do gniazda, czyli do seminarium, gdzie pod okiem Maryi będziemy dalej pogłębiać nasza wiedzę oraz wzrastać w wierze. Wróciliśmy na Skałkę 28 września po wspólnych wczasach i przeżyciu rekolekcji na Bachledówce. Tego samego dnia dokonaliśmy wyboru nowej rady seminaryjnej oraz wylosowaliśmy nasze cele mieszkalne. Seniorem został br. Paweł Jaskot, jego zastępcą br. Łukasz Filipiuk, a pomocnym im radnym br. Marcin Śpiewak. Na głównego ceremoniarza został wybrany br. Filip Kaźmierczak, a jego prawą ręką br. Paweł Gliniak.

W następnym dniu przeżywaliśmy odpust św. Michała Archanioła, który zebrał liczną rzeszę wiernych w naszej bazylice. W trakcie trwania kazania celebrans opowiadał o świętym życiu bł. Hanny Chrzanowskiej nazywając go żywotem anielskim nawiązując do świętego Michała Archanioła. O oprawę muzyczną zadbała nasza Schola Liturgiczna wykonując Missa De Angelis (mszę o aniołach).

Odpust św. Michała Archanioła
GALERIA