Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

     W dniach 16-17 kwietnia odbyła się V ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę pod hasłem „W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”. Oprócz diecezjalnych i zakonnych seminariów z naszego kraju przybyli także klerycy z krajów sąsiednich. Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim pod przewodnictwem ks. Wojciecha Wójtowicza, rektora WSD w Koszalinie.

     W środę spotkaliśmy się w katedrze częstochowskiej, gdzie wysłuchaliśmy katechezy ks. abp. Grzegorza Rysia mówiącej nam o formacji kapłańskiej na wzór Serca Jezusowego. Później nastąpiła adoracja z rozważaniami ks. bp. Andrzeja Przybylskiego dot. Kapłaństwa i służby, a po niej uroczysta procesja na Jasną Górę w czasie której klerycy z różnych seminariów prowadzili różaniec. Po dotarciu do celu o godzinie 13:00 miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Abp Jorge Carlosa Patrón Wonga – sekretarza watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa.
W skierowanym do nas słowie powiedział: „Bóg zawsze zatroskany o swoje dzieci i czuwający nad ich historią, miłosiernym okiem wejrzał na Polskę ochrzczoną w 966 r. i nawiedził ją poprzez Obraz Jasnogórski. Wy zaś podejmujecie trud pielgrzymi i prosicie Czarną Madonnę o łaskę bycia na Jej wzór, uważnymi na głos Pana, otwartymi na Jego zamysł, hojnymi
w czynieniu tego, o co zechce was poprosić.  Nie chodzi przy tym jedynie o pewną tradycję, której należy uczynić zadość,
ale o takie spotkanie, które ożywia pamięć o matczynej obecności Maryi na waszej ziemi, a jednocześnie zaprasza do podjęcia dzisiaj, w tym czasie, misji apostolskiej i kapłańskiej”. Asystę na tej Mszy Świętej przygotowali bracia z naszego seminarium pod czujnym okiem ojca Piotra Gałdyna- ceremoniarza Jasnej Góry.

     Wierzymy że minione spotkanie, atmosfera wspólnoty oraz możliwość spotkania się z tak różnymi świadectwami
i przedstawicielami różnych seminariów zaowocuje ugruntowaniem naszego powołania i wiary.  A trzeba zaznaczyć,
iż obecnych było przeszło 2 tysiące pątników – alumnów i formatorów.

Pielgrzymka WSD na Jasną Górę
GALERIA