Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ave Maris Stella - te słowa hymnu o Bogurodzicy towarzyszyły nam przez cały dzień 8. grudnia, podczas Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, będącej naszą uroczystością patronalną. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, tego dnia sprawowana była msza święta odpustowa w naszej kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny zakonu. W homilii podkreślił znaczenie opieki Matki Najświętszej w naszej formacji. Przypomniana została także waga wytrwałej modlitwy i gorliwego studium na drodze wiodącej ku kapłaństwu. Ojciec generał dziękował także za wsparcie i ofiarność zaproszonym gościom - wykładowcom, pracownikom i przyjaciołom naszego WSD, którzy wraz z nami uczestniczyli w liturgii. O śpiew, jak co roku, zadbała schola liturgiczna pod opieką p. Marcina Wasilewskiego-Kruka.

Po spożyciu pokarmu duchowego kontynuowaliśmy świętowanie przy obiedzie w refektarzu klasztornym. Uroczystość była również powodem wieczornego spotkania braterskiego.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy otaczali nas w tym czasie modlitwą.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
GALERIA