Sympozjum „Z Maryją w służbie Kościołowi. W 300 lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego.”

Sympozjum „Z Maryją w służbie Kościołowi. W 300 lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego.”

W dniu 23 listopada br. odbyło sie w naszym seminarium doroczne sympozjum, którego myślą przewodnią w tym roku było „Z Maryją w służbie Kościołowi. W 300 lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego.”  Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i wprowadzeniem o.  rektora dr. Grzegorza Prusa, który zaznaczył jak ważne i wymagające były obchody Jubileuszu.  Pierwszym prelegentem był  o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, który w wykładzie pt. „Współczesne nurty mariologii”  podał aktualne kierunki, metody i problemy współczesnej nauki o Matce Bożej, które są ważne dla nas w pracy duszpasterskiej. Podkreślił istotną rolę, jaką w kulcie Maryjnym odgrywa pobożność ludowa. W wykładzie pt. „Jasna Góra w posłudze Stefana Kardynała Wyszyńskiego” pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego opowiedziała nam o kulcie Matki Bożej Częstochowskiej, który szerzył Kardynał Tysiąclecia oraz o jego wpływie na działalność Kościoła w  Polsce tamtego okresu, przejawiającym się m. in. w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Uświadomiła nam, iż Matka Boża byłą główną inspiratorką działalności księdza kardynała, który powiedział: „Wszystko postawiłem na Maryję”.

Po krótkiej przerwie odbyła sie bardzo ciekawa  dyskusja panelowa pt. „ Jubileusz 300 lecia Koronacji Obrazu Jasnogórskiego w posłudze duszpasterskiej – podsumowanie i inspiracje na przyszłość”.  W dyskusji wzięli udział o. dr Mariusz Tabulski – definitor generalny zakonu oraz wykładowca naszego seminarium, o. Tomasz Tlałka – inspirator i koordynator licznych działań związanych z minionym Jubileuszem, a także pani Agnieszka Porzezińska – dziennikarka, zaangażowana w obchody 300 lecia Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej wraz z mężem Rafałem Porzezińskim- dyrektorem „Polskiego Radia”. Ta dyskusja dała nam możliwość przyglądnięcia się jeszcze raz różnym inicjatywom, takim jak „Wieczory Maryjne”, „Selfie dla Maryi” czy „Żywa Korona Maryi”. Pozwoliło to docenić te akcje i wyciągnąć praktyczne wnioski na przyszłość.

Sympozjum dało nam możliwość odnalezienia się w tych wydarzeniach oraz podsumowania czasu Jubileuszu, ważnego także dla naszego seminarium i przyglądnięcia się potrzebom Kościoła oraz roli Jasnej Góry w naszej paulińskiej duchowości.

Sympozjum „Z Maryją w służbie Kościołowi. W 300 lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego.”
GALERIA