Poświęcenie krzyża św. brata Alberta

Poświęcenie krzyża św. brata Alberta