Rektorzy WSD na Skałce

1. o. Klemens Izdebski 1938 - 1939
2. o. Ludwik Nowak 1939 - 1946
3. o. Leonard Ligęza 1946 - 1949
4. o. Hieronim Pośpiech 1952 - 1955
5. o. Ferdynand Pasternak 1955 - 1957
6. o. Krzysztof Kotnis 1957 - 1959
7. o. Serafin Łukasik 1959 - 1963
8. o. Sykstus Szafraniec 1963 - 1966
9. o. Serafin Łukasik 1966 - 1969
10. o. Józef Płatek 1969 - 1972
11. o. Adam Piecuch 1972 - 1973
12. o. Rufin Abramek 1975 - 1978
13. o. Stanisław Turek 1978 - 1984
14. o. Zachariasz Jabłoński 1984 - 1987
15. o. Bronisław Krąp 1987 - 1993
16. o. Zygmunt Okliński 1993 - 1996
17. o. Jan Mazur 1996 - 2002
18. o. Andrzej Napiórkowski 2002 - 2008
19. o. Michał Lukoszek 2008 - 2014
20. o. Grzegorz Prus 2014 -