2013

2013

Słowo z ambony, nr 37 (211) 2013, 30 V 2013

Ks. Witold Ostafiński - O kazaniu dla braci Paulinów

Br. Ignacy Nimpa OSPPE - Słowo jak ogień...

Ks. Dariusz Głuszko - Posługa słowu Bożemu

Grzegorz Wiończyk - Ambona kontekstem słowa

Br. dk. Ivan Sarić OSPPE - Kaznodzieja mężem modlitwy

Ks. Radosław Karczewski - O lepsze zrozumienie istoty 
homilii...

Br. Serafin, Bartosz Broniewski OFM - Moc słowa

O. Andrzej Prugar OFMConv - „Kopać nie mogę, żebrać
się wstydzę...” (Łk 16, 3).

O jednej rzeczy w przygotowaniu kazania

O. Dariusz Kropacz OSPPE - Homilia kontynuacją drogi
spotkania ze słowem

PIERWSZE KROKI... Słowo o słowie braci z kursu – wywiad

Br. Jakub Szymczycha OSPPE - „Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).

Odrywać PLEŚŃ ŚWIATA i dawać ŻYCIE

Anna - Refleksja słuchającej

Maria - Dialog

Leszek Stojanowski−Han - Rozgłośnie katolickie jako
ewangeliczni siewcy

O. Kazimierz Szymczycha SVD - Słowo z ambony
afrykańskiej

Anstazja Seul - Roman Brandstaetter o słowie

Br. Jakub Szymczycha OSPPE - Dlaczego jeszcze jestem
w Kościele? − sprawy zdanie z sympozjum

Br. Bartosz Perczyński OSPPE - Kronika

Debora, NIE BĄDŹ LUSTREM WENECKIM − czyli
o tym, dlaczego TRZEBA WSTAĆ I WALCZYĆ

     

O życiu mniszym, nr 38 (212) 2013, 8 XII 2013

 

br. Gabriel Maria Turoń OSPPE – Persona monachi

o. Stanisław Rudziński OSPPE – Od pustelni do wspólnoty – Paulini

br. Tymoteusz Tarnacki OSPPE – Za klauzurą

br. Benedykt Pluta OSPPE – liturgia dla Paulina

br. dk. Adam Czuszel OSPPE – Mnisza samotność

br. Maciej Karpiński OSPPE – Braterstwo

br. Paweł Ayi Ayi OSPPE – dom mnicha

br. Juraj Tirpak – Aby uwielbiać

br. Ignacy Nimpa OSPPE – Cichość

br. Zbigniew Karpowicz OSPPE – Najlepsza cząstka

s. Grażyna Dryjarska OSCCap  – od karate do klauzury (wywiad br. Maksymilian Olszak OSPPE)

br. Wojciech M. Nowak EC – Wizja szczęśliwego życia mniszego w świetle pism Ojca Pawła Giustinianiego – założyciela Kongregacji Kamedułów Góry Koronnej

br. Jonasz Sowiński OSPPE – Do Wiecznego Miasta… - Rzecz o pielgrzymce

br. Zbigniew Karpowicz OSPPE – Kronika